Wat is een kinekring?

Created with Sketch.

Een kinekring bevordert onderlinge contacten tussen kinesitherapeuten uit dezelfde regio. Dit kan lokaal in de eerste-lijnszorg via contact met artsen(kring) en andere medische beroepen. Het overleg gebeurt ook provinciaal en naar de beroepsvereniging AXXON die ondersteuning biedt.

Wat zijn de beroepsbekwaamheden van de kinesitherapeut?

Created with Sketch.

Sinds 1 januari 2015 zijn er bij wet zes bijzondere beroepsbekwaamheden erkend:

  • Pediatrische kinesitherapie
  • Bekkenbodemreëducatie en perinatale kinesitherapie
  • Neurologische kinesitherapie
  • Manuele therapie
  • Cardiovasculaire kinesitherapie
  • Respiratoire kinesitherapie

De introductie van de bijzondere beroepsbekwaamheden draagt bij tot meer transparantie binnen ons vakgebied, brengt de competenties op het beroepsterrein helder in kaart en waarborgt de kwaliteit van de verleende zorg.

Meer info: https://www.zorg-en-gezondheid.be/zorgberoepen/criteria/physiotherapist

Wat zijn interessegebieden van een kinesitherapeut?

Created with Sketch.

Naast de beroepsbekwaamheden zijn er ook interessegebieden waarin een kinesitherapeut, door ervaring en bijscholing, de patiënt kan helpen.


Wat moet er op het voorschrift staan?

Created with Sketch.

Om uw patiënt te laten genieten van tegemoetkoming door het ziekenfonds dient uw voorschrift te beantwoorden aan een aantal wettelijke bepalingen.

Verder moet het voorschrift bevatten:
– de naam van de patiënt

– de diagnose (diagnostische E of F-elementen, zie hieronder)

– de lokalisatie, indien deze niet vervat is in de diagnose

– het aantal behandelingen

– de datum + identifcatie (stempel) van de arts, inclusief het RIZIV-nummer.

In een aantal gevallen kan uw patiënt ook in aanmerking komen voor een meer gunstig regime van tegemoetkoming door het ziekenfonds. Hiervoor vermeldt u bijkomend op het voorschrift:

F-pathologie:

– na orthopedische, chirurgische of heelkundige ingrepen, alsook na reanimatie: het codenummer + de datum van de ingreep
– na opname op een dienst intensieve zorgen of voor pre- en/of dysmaturen: de vermelding ervan

E-pathologie:

– melding door geneesheer-specialist van noodzaak van verstrekking van minimum 45 minuten na ziekenhuisopname/ revalidatiecentrumverblijf bij E-pathologie a, c en d.

– melding van noodzaak van verstrekkingen gedurende 60 minuten in geval van bijkomende bronchopulmonaire infectie bij E-pathologie.


Hoeveel sessies mag ik als arts voorschrijven?

Created with Sketch.

Per aandoening mag steeds een onbeperkt aantal voorschriften worden afgeleverd.

Er kan ook steeds voor een onbeperkt aantal aandoeningen worden voorgeschreven.

Voor het aantal sessies per voorschrift wordt er geen rekening meer gehouden met de beperking van het aantal zittingen naargelang de pathologie-categorie.

  • courante aandoening (C-pathologie) : aantal per voorschrift is onbeperkt
  • F-pathologie : aantal per voorschrift is onbeperkt
  • situaties van de E-lijst : aantal per voorschrift is onbeperkt
  • Perinatale kinesitherapie: aantal is beperkt tot 9 sessies

De terugbetaling is daarentegen beperkt volgens de regels van het RIZIV